WAT BETEKENT DE NIEUWE F-GASSEN VERORDENING VOOR DE INSTALLATEUR?

15 april 2024

De nieuwe F-gassenverordening brengt essentiële veranderingen voor een duurzamere toekomst! Met ingang van 2050 geldt een 𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲𝗱𝗶𝗴 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗼𝗱 𝗼𝗽 𝗙-𝗴𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻. Dit omvat striktere regels voor het gebruik, certificering en een reeks productverboden.

𝗪𝗮𝗮𝗿𝗼𝗺 𝗲𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗙-𝗴𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴?
De nieuwe F-gassenverordening zet sterk in op milieuverbetering door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te reduceren. De verordening brengt significante veranderingen voor productie, import, gebruik en certificering van F-gassen, met als doel het broeikaseffect tegen te gaan. Er wordt een versnelde afbouw van F-gassenquota ingevoerd, leidend tot een volledig verbod in 2050.

𝗩𝗼𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗶𝘁:
🔍 Strengere eisen voor lekcontroles en bijvullen van installaties;
✅ Verplichte hercertificering elke zeven jaar;
📋 Nieuwe eisen voor het werken met natuurlijke koudemiddelen, die extra kennis en certificaten vereisen.

Ga als installateur mee met deze veranderingen om te voldoen aan de nieuwe milieu-eisen en regelgeving. Meer weten of een gedetailleerd overzicht van alle veranderingen? Neem contact op met ons of lees daarvoor het artikel op de NVKL-website 👉 lnkd.in/eJJn66WH