LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen
Op alle aankopen bij Clima Direct BV zijn de navolgende algemene voorwaarden en leveringscondities van toepassing. Afwijkende algemene voorwaarden en leveringscondities van onze internationale handelspartners vormen geen onderdeel van deze regel of zijn alleen van toepassing voorzover deze onze algemene voorwaarden en leveringscondities niet tegenspreken.

2. De Koop
De Koop komt via de fax, telefonische opgave, afhaalbalie of Internet tot stand. Indien via internet vult de koper de gespecificeerde secties van de formulieren op de website www.climadirect.nl in en plaatst de order door met de muis op verzenden te klikken of op enter te drukken. De verkoop wordt gedaan door Clima Direct BV (hierna genoemd de verkoper). De volgende algemene voorwaarden zijn dan uitsluitend van toepassing.

3. Prijzen / afbeeldingen
Alle prijzen zijn onderworpen aan wijzigingen. De prijzen die in de webwinkel worden bepaald zijn van toepassing. De goederen kunnen in Euro worden betaald. De verkoper behoudt zich het recht voor een algemene aanpassing van de prijzen te maken op elk ogenblik, met uitzondering van lopende orders. Prijzen in onze actieaanbiedingen gelden alleen bij de standaard betalingsafspraak van 30 dagen netto, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Afbeeldingen kunnen verschillen van de geleverde producten. Offertes worden gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de aanvrager. Clima Direct is niet aansprakelijk voor desfunctionerende systemen, schade en gevolgschade naar aanleiding van adviezen, prijsopgaves of offertes.

4. Levering
De levering zal aan het adres worden gedaan dat door de koper wordt bepaald. Als er gebeurtenissen voorkomen, welke levering voor de verkoper moeilijker maken, kan de leveringsdatum voor een redelijke periode worden uitgebreid tot maximaal 30 dagen,tenzij anders afgesproken. Indien dit niet haalbaar is zal de koper door de verkoper hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de klant de mogelijkheid worden geboden de koop te ontbinden. In geval van ontbinding zal het betaalde bedrag binnen 30 dagen door de verkoper worden teruggestort. Binnen 3 werkdagen zal de order aan een nationaal postbedrijf voor levering worden afgegeven. De verkoper behoudt zich het recht voor het postbedrijf te kiezen. De verkoper is niet aansprakelijk te stellen voor kosten voortkomend uit het feit dat bestelde goederen niet op de gewenste/aangegeven leverdatum geleverd kunnen worden. 

5. Betalingsvoorwaarden
Betaling voor de producten is mogelijk door middel van iDEAL,betaling op rekening of vooruitbetalen (bank/giro overschrijving). De IDEAL betaling dient direct te worden voldaan anders komt de order automatisch te vervallen. Bij betaling op rekening dient de betaling binnen 30 dagen factuurdatum te geschieden, mits anders schriiftelijk overeengekomen. Bij wanbetaling zal de verkoper de vordering overdragen aan Atradius of Cash control, zie http://cashcontrol.nl/. Alle hieruit voortkomende kosten zullen op de koper verhaald worden. 

6. Recht op retourneren (afkoelingsperiode) / reclamaties
Verkoper wil dat zijn klanten tevreden zijn met hun producten. De koper heeft daarom het recht om alle goederen terug te sturen die van verkoper worden gekocht als zij niet aan de verwachtingen van de koper voldoen mits deze in originele conditie zijn. Dit moet geschieden binnen 20 dagen en verkoper zal de aankoopprijs zonder de betaalde verzendkosten crediteren. De creditnota moet verrekend worden op een nieuwe order die minimaal 1,5 maal de waarde van het creditbedrag heeft. De kosten voor het retourneren worden gedragen door de koper.
Reclamaties m.b.t. prijzen dienen binnen 8 dagen te worden gemeld aan de verkoper.
Let op: Indien u een order heeft geplaatst met recht op gratis verzending, behoudt Clima Direct het recht om bij het retourneren minimaal € 15,00 exclusief B.T.W. verzendkosten in mindering te brengen.
Voor elke retouraanvraag wordt standaard een minimumbedrag van € 45,00 exclusief B.T.W. aan administratiekosten in mindering gebracht op de creditnota, ongeacht de van toepassing zijnde overige kosten.
Retouren worden alleen in behandeling genomen door verkoper met een volledig ingevuld retourformulier, deze is op de website van verkoper te downloaden.

7. Onjuiste of defecte levering, annulering en schade
Goederen die niet werden besteld, of defecte producten moeten door de koper onmiddellijk aan de verkoper geretourneerd worden met een nauwkeurige beschrijving van de producten met omschrijving van tekortkoming. Een kopie factuur dient te worden bijgevoegd. In het geval van gerechtvaardigde klachten, zal de verkoper de defecte en/of verkeerde producten ruilen tegen de juiste producten. Kleurverschillen aan het origineel met de beelden van Internet kunnen niet als een foutief beschouwd worden. In het geval van ongerechtvaardigde klachten moet de koper de kosten voor het verzenden betalen. Een order kan worden geannuleerd als er een leveringsvertraging voor de producten van meer dan 21 dagen is. De procedure kunt u via www.climadirect.nl  - retour/garantie volgen.
Retouren worden alleen in behandeling genomen door verkoper met een volledig ingevuld retourformulier, deze is op de website van verkoper te downloaden. Gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten op alle geleverde producten.

8. Recht van eigendom
De geleverde producten blijven het bezit van de verkoper tot volledige betaling van de rekening voldaan is.

9. De bescherming van gegevens
De verkoper heeft het recht de elektronische gegevens die door de koper worden verzonden op te slaan en te verwerken. De verkoper zal de gegevens alleen voor de bedrijfstransactie gebruiken. De klant is zich bewust van de mogelijkheid dat de overgebrachte gegevens kunnen worden onderschept, wegens de structuur van Internet, en keurt dit risico goed.

10. Korting/condities
Kortingen worden via internet aangemaakt en tesamen met de leveringscondities per email verzonden/bevestigd naar de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor om deze altijd te mogen wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen van kortingen kunnen alleen aangevraagd en verwerkt worden via het hoofdkantoor van Clima Direct BV te Barendrecht. Debiteuren met afwijkende betalingscondities hebben geen recht op actieprijzen.
 
11. Transportkosten
Voor een orderbedrag onder de € 200,00 exclusief B.T.W. wordt € 12,50 exclusief B.T.W. verzendkosten in rekening gebracht. Rechte lengten koelleiding wordt franco vanaf 100 meter geleverd, anders bedragen de transportkosten € 75,00 exclusief B.T.W. Alleen geldend voor zendingen binnen de BeNeLux, buiten de BeNeLux  gelden afwijkende transportkosten.