PAW-3WYVLV-HW – Externe 3-weg klep 230V aquarea

Code
PAW-3WYVLV-HW
Fabrikant
Panasonic
Type
PAW-3WYVLV-HW
Specificaties

Specificaties

Fabrikant
Panasonic
Type
PAW-3WYVLV-HW